Наші Партнери


Сертифіковано в Україні
Вступ в МПА PDF Друк e-mail

Щоб стати членом Міжнародної поліцейської асоціації необхідні:

  1. Копія службового посвідчення для співробітників правоохоронних органів (Довідка про відсутність судимості – для всіх інших категорій)*
  2. Копія паспорта громадянина України (сторінки 1,2 і з пропискою)
  3. Копія закордонного паспорта (якщо є).
  4. Дві фотокартки розміром 3,5 на 4,5 см
  5. Фотокартка на електронному носії (диску).
  6. Рекомендації двох членів МПА (поручителі).
  7. Сплатити вступний та щорічний внески.

Зразок заяви Президенту Української секції Міжнародної поліцейської асоціації про вступ до МПА

Заява

35h45                          № посвідчення  ___­­­­____________

№ жетона  ________­­­­___________

              Дата видачі  __________________

Відділення УС МПА   ____________

  

  

  ПРЕЗИДЕНТУ
Української  секції
Міжнародної  поліцейської  асоціації 

ЗАЯВА - АНКЕТА
(заповнюється друкованими літерами) 

Прошу прийняти мене до Української секції Міжнародної поліцейської   асоціації. Я зобов’язуюсь доброчесно служити Асоціації, головним змістом діяльності якої є девіз “Служба через дружбу ”.

 Я також обіцяю дотримуватися Статуту Асоціації, виконувати рішення регіональних відділень, Виконавчого комітету, Конференції та Конгресу Української секції МПА. Брати активну  участь у житті Секції, сприяти підвищенню авторитету міліції, зміцненню міжнародного співробітництва і дружби в правоохоронній діяльності.   

1. ………………………………………………………………………………………………………………...
українською  мовою                 (Прізвище)                   англійською  мовою 

2. ………………………………………………………………………………………………………………...
українською  мовою                      (Ім’я)                   англійською  мовою 

3. …………………………………………         4.  …….………………………………………...………...
                     По-батькові                                              Громадянство 

5. ………………………………………………………………………………………………………………..
Належність  до  органів  внутрішніх  справ.  Де  проходив  службу.  Стаж. 


………………………………………………………………………………………………………………...…
                   Останнє  місце  проходження  служби,  посада 

6. ………………………………………………………………………………………………………………...
   Спеціальне  (для  правоохоронних  органів)  чи  військове  звання 

7. ………………………………………………………………………………………………………………...
   Номер  службового  (пенсійного)  посвідчення.  Ким  і  коли  видане. 

8. ………………………………………………………………………………………………………………...
Місце  роботи,  посада  на  час  заповнення  анкети  (для  пенсіонерів  силових  структур  та  цивільних  осіб) 

9. ………………………………………………………………………………………………………………..
Паспортні  дані  (серія,  номер,  ким  і  коли  виданий) 

………………………………………………………………………………………………………………...

10. “…..…”  …………………………  19……р. ……………………………………………………………...
Дата  і  місце  народження 
…………..…………………………………………………………………………………………………...……


11. …..…………………………………………………………………………………………………………...
 Ідентифікаційний  код

12. …..…………………………………………………………………………………………………………....
Поштовий  індекс  та  адреса  реєстрації 

13. …..…………………………………………………………………………………………………………...
Поштовий  індекс  та  адреса  місця  фактичного  проживання 

14. служб. ………………………………………………….   дом. ……………………………………………
Контактні  телефони

моб.  ……………………………………………………  факс  …………………………………………...…….

 

15. …..…………………………………………………………………………………………………………....
Освіта.  Спеціальність  за  освітою.  Який  навчальний  заклад  і  в  якому  році  закінчив.
…..…………………………………………………………………………………………………………...
                                                                                          

16. …..…………………………………………………………………………………………………………...
Родинний  стан

17. Чи  перебували  Ви  під  судом? (відповідно довідки МВС, ГУМВС, УМВС) …….....…………

18. Чи  були  Ви  раніше  членом  МПА.  Причини  припинення  членства  ……………...………………

19. Чи  маєте Ви можливість прийому та розміщення у себе членів Асоціації з інших держав ……………., якщо   “так”,   то   який   сервіс    маєте    можливість    забезпечити   (проживання,   харчування,   авто,   інше)

…………………………………………………………………………………...……………...…………………………

  Підтверджуючи достовірність наданих мною даних, усвідомлюю, що можу бути виключеним з рядів Міжнародної поліцейської асоціації за надання неправдивої інформації, визначеної цією анкетою, порушення вимог Статуту та Правил МПА. Я зобов’язуюсь сплачувати членські внески, встановлені рішеннями Виконкому Української секції МПА не пізніше закінчення першого кварталу кожного року.  

Дата  подання  заяви  “……” ……………………… 20__ р.      Підпис  заявника  ………..……………………   

Поручитель (прізвище, ім’я  та  по – батькові)                ………………………………………………………… 

                                                                                                      …….…………………….……………………………..

                                                                                                      …………………………………………………………

Посвідчення  МПА                                                                     №……….... дата  видачі  «…..» ……………  …… р.

  Підпис  поручителя ……………………...    

Вивчення кандидата на вступ до УС МПА та відповідність анкетних данихпідтверджую:  

Голова …………………       відділення ……………………………     Підпис …………………….
                                                                             назва  відділення                              Прізвище голови   


Дата : “…….”………………………………… 20…… р.                                           М.П.